ปี
แห่งความสำเร็จ
บางกอกโมเดอร์นแกรนิต
กว่า 30 ปี ที่บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2534 โดยบริษัทบางกอกโมเดอร์นแกรนิต จำกัด เป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายหินอ่อน และหินแกรนิตที่นำเข้าจากต่างประเทศ
 
เริ่มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบจากแหล่งหิน ทั้งใน และต่างประเทศ ไปจนถึงการควบคุม คุณภาพ เพื่อให้ได้ มาซึ่งงานที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า สามารถรองรับการผลิตงานหินได้ ทุกชนิด ตั้งแต่หินแผ่น หินตัดตามขนาด ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม รวมถึงงานกลึง เสาหินอ่อน และเสาหิน แกรนิต มีโรงงานผลิต 2 แห่ง
ผลงาน
แห่งความภาคภูมิใจ
งานพระพุทธรูป
วัดนวมินทรราชูทิศ
รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
พระพุทธรูป หินอ่อน แกะสลัก ปางสมาธิ ใช้ หินอ่อนไวท์ทาร์ซอส (White Thassos)
ในการแกะสลัก ซึ่งหินชนิดนี้จะมีความเปล่งประกายคล้ายกับหยกสีขาว
ประดิษฐานที่ ชั้น 2 ห้องวิปัสสนากรรมฐาน (Meditation Center)
ณ วัดนวมินทรราชูทิศ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
วัดนวมินทรราชูทิศ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
งานพระพุทธรูป
วัดนวมินทรราชูทิศ
รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
พระพุทธรูป หินอ่อน แกะสลัก ปางสมาธิ ใช้ หินอ่อนไวท์ทาร์ซอส (White Thassos)
ในการแกะสลัก ซึ่งหินชนิดนี้จะมีความเปล่งประกายคล้ายกับหยกสีขาว
ประดิษฐานที่ ชั้น 2 ห้องวิปัสสนากรรมฐาน (Meditation Center)
ณ วัดนวมินทรราชูทิศ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
วัดนวมินทรราชูทิศ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา วัดนวมินทรราชูทิศ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา วัดนวมินทรราชูทิศ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
งานพระพุทธรูป
วัดป่ากลางโนนภู่
จังหวัดสกลนคร
พระพุทธรูป หินอ่อน แกะสลัก ปางสมาธิ ใช้ หินอ่อนคราวน์ดี้ (Cloudy) ในการแกะสลัก
ซึ่งหินชนิดนี้จะไม่ขึ้นเงา สีออกครีมอ่อน ๆ และมีเนื้อสัมผัสคล้ายกับหินปูน
ประดิษฐาน ณ วัดป่ากลางโนนภู่ จังหวัดสกลนคร 
วัดป่ากลางโนนภู่ จังหวัดสกลนคร
งานพระพุทธรูป
วัดป่ากลางโนนภู่
จังหวัดสกลนคร
พระพุทธรูป หินอ่อน แกะสลัก ปางสมาธิ ใช้ หินอ่อนคราวน์ดี้ (Cloudy) ในการแกะสลัก
ซึ่งหินชนิดนี้จะไม่ขึ้นเงา สีออกครีมอ่อน ๆ และมีเนื้อสัมผัสคล้ายกับหินปูน
ประดิษฐาน ณ วัดป่ากลางโนนภู่ จังหวัดสกลนคร 
วัดป่ากลางโนนภู่ จังหวัดสกลนคร วัดป่ากลางโนนภู่ จังหวัดสกลนคร วัดป่ากลางโนนภู่ จังหวัดสกลนคร
งานพระพุทธรูป
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
จังหวัดนนทบุรี
พระพุทธรูป หินอ่อน แกะสลัก ศิลปะแบบคันธารราฐ ปางประทานพร
ใช้ 
หินอ่อนไวท์ทาร์ซอส (White Thassosในการแกะสลัก
โดยองค์นี้มีการขัดผิวแบบเรียบ มีความเปล่งประกายคล้ายกับหยกสีขาว 
ประดิษฐานที่ 
ชั้น 3 อาคารปัญญานันทานุสรณ์
ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัดนนทบุรี
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัดนนทบุรี
งานพระพุทธรูป
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
จังหวัดนนทบุรี
พระพุทธรูป หินอ่อน แกะสลัก ศิลปะแบบคันธารราฐ ปางประทานพร
ใช้ 
หินอ่อนไวท์ทาร์ซอส (White Thassosในการแกะสลัก
โดยองค์นี้มีการขัดผิวแบบเรียบ มีความเปล่งประกายคล้ายกับหยกสีขาว 
ประดิษฐานที่ 
ชั้น 3 อาคารปัญญานันทานุสรณ์
ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัดนนทบุรี
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัดนนทบุรี วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัดนนทบุรี
รูปเหมือน
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร
รูปเหมือน หินอ่อน แกะสลัก หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดอุบลราชธานี
แกะสลักจาก หินอ่อน ไวท์คาราร่า (White Carrara) โดยมีผิวสัมผัสแบบ ขัดเรียบ ไม่เงา  ขนาดเท่าองค์จริง
 
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร
รูปเหมือน
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร
รูปเหมือน หินอ่อน แกะสลัก หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดอุบลราชธานี
แกะสลักจาก หินอ่อน ไวท์คาราร่า (White Carrara) โดยมีผิวสัมผัสแบบ ขัดเรียบ ไม่เงา  ขนาดเท่าองค์จริง
 
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร
รูปเหมือน
หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
วัดเกสรศีลคุณ จังหวัดอุดรธานี
รูปเหมือน หินอ่อน แกะสลัก หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน วัดเกสรศีลคุณ จังหวัดอุดรธานี
แกะสลักจาก หินอ่อน ไวท์คาราร่า (White Carrara) โดยมีผิวสัมผัสแบบ ขัดเรียบ ไม่เงา ขนาดเท่าองค์จริง
หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน วัดเกสรศีลคุณ จังหวัดอุดรธานี
รูปเหมือน
หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
วัดเกสรศีลคุณ จังหวัดอุดรธานี
รูปเหมือน หินอ่อน แกะสลัก หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน วัดเกสรศีลคุณ จังหวัดอุดรธานี
แกะสลักจาก หินอ่อน ไวท์คาราร่า (White Carrara) โดยมีผิวสัมผัสแบบ ขัดเรียบ ไม่เงา ขนาดเท่าองค์จริง
หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน วัดเกสรศีลคุณ จังหวัดอุดรธานี หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน วัดเกสรศีลคุณ จังหวัดอุดรธานี
รูปเหมือน
หลวงปู่ครูบาวงศ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน
รูปเหมือน หินอ่อน แกะสลัก หลวงปู่ครูบาวงศ์ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน
แกะสลักจาก หินอ่อน ไวท์คาราร่า (White Carrara) โดยมีผิวสัมผัสแบบ ขัดเรียบ ไม่เงา ขนาดเท่าองค์จริง
หลวงปู่ครูบาวงศ์ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน
รูปเหมือน
หลวงปู่ครูบาวงศ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน
รูปเหมือน หินอ่อน แกะสลัก หลวงปู่ครูบาวงศ์ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน
แกะสลักจาก หินอ่อน ไวท์คาราร่า (White Carrara) โดยมีผิวสัมผัสแบบ ขัดเรียบ ไม่เงา ขนาดเท่าองค์จริง
หลวงปู่ครูบาวงศ์ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน
รูปเหมือน
หลวงพ่อสด จนฺทสโร
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รูปเหมือน หินอ่อน แกะสลัก หลวงพ่อสด จนฺทสโร วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
แกะสลักจาก หินอ่อน ไวท์คาราร่า (White Carrara) โดยมีผิวสัมผัสแบบ ขัดเรียบ ไม่เงา ขนาดเท่าองค์จริง
หลวงพ่อสด จนฺทสโร วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รูปเหมือน
หลวงพ่อสด จนฺทสโร
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รูปเหมือน หินอ่อน แกะสลัก หลวงพ่อสด จนฺทสโร วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
แกะสลักจาก หินอ่อน ไวท์คาราร่า (White Carrara) โดยมีผิวสัมผัสแบบ ขัดเรียบ ไม่เงา ขนาดเท่าองค์จริง
หลวงพ่อสด จนฺทสโร วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร หลวงพ่อสด จนฺทสโร วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
รูปเหมือน
แม่ชีทศพร
บ้านเพชรบำเพ็ญ จังหวัดเพชรบุรี
รูปเหมือน หินอ่อน แกะสลัก แม่ชีทศพร ตั้งอยู่ที่บ้านเพชรบำเพ็ญ จังหวัดเพชรบุรี
แกะสลักจาก หินอ่อน ไวท์ทาร์ซอส (White Thassos) ซึ่งหินชนิดนี้จะมีความเปล่งประกาย
คล้ายกับหยกสีขาว ขนาดเท่าตัวจริง
แม่ชีทศพร บ้านเพชรบำเพ็ญ จังหวัดเพชรบุรี
รูปเหมือน
แม่ชีทศพร
บ้านเพชรบำเพ็ญ จังหวัดเพชรบุรี
รูปเหมือน หินอ่อน แกะสลัก แม่ชีทศพร ตั้งอยู่ที่บ้านเพชรบำเพ็ญ จังหวัดเพชรบุรี
แกะสลักจาก หินอ่อน ไวท์ทาร์ซอส (White Thassos) ซึ่งหินชนิดนี้จะมีความเปล่งประกาย
คล้ายกับหยกสีขาว ขนาดเท่าตัวจริง
แม่ชีทศพร บ้านเพชรบำเพ็ญ จังหวัดเพชรบุรี แม่ชีทศพร บ้านเพชรบำเพ็ญ จังหวัดเพชรบุรี แม่ชีทศพร บ้านเพชรบำเพ็ญ จังหวัดเพชรบุรี
รูปเหมือน
ท่านประธาน ชูศักดิ์ ศรีเจริญล่ำซำ
BMG บางกอกโมเดอร์นแกรนิต
รูปเหมือน หินอ่อน แกะสลัก ท่านประธาน ชูศักดิ์ ศรีเจริญล่ำซำ ตั้งอยู่ที่ BMG บางกอกโมเดอร์นแกรนิต
แกะสลักจาก หินอ่อน ไวท์คาราร่า (White Carrara) โดยมีผิวสัมผัสแบบ ขัดเรียบ ไม่เงา รูปเหมือนเท่าตัวจริง
ท่านประธาน ชูศักดิ์ ศรีเจริญล่ำซำ BMG บางกอกโมเดอร์นแกรนิต
รูปเหมือน
ท่านประธาน ชูศักดิ์ ศรีเจริญล่ำซำ
BMG บางกอกโมเดอร์นแกรนิต
รูปเหมือน หินอ่อน แกะสลัก ท่านประธาน ชูศักดิ์ ศรีเจริญล่ำซำ ตั้งอยู่ที่ BMG บางกอกโมเดอร์นแกรนิต
แกะสลักจาก หินอ่อน ไวท์คาราร่า (White Carrara) โดยมีผิวสัมผัสแบบ ขัดเรียบ ไม่เงา รูปเหมือนเท่าตัวจริง
ท่านประธาน ชูศักดิ์ ศรีเจริญล่ำซำ BMG บางกอกโมเดอร์นแกรนิต ท่านประธาน ชูศักดิ์ ศรีเจริญล่ำซำ BMG บางกอกโมเดอร์นแกรนิต ท่านประธาน ชูศักดิ์ ศรีเจริญล่ำซำ BMG บางกอกโมเดอร์นแกรนิต ท่านประธาน ชูศักดิ์ ศรีเจริญล่ำซำ BMG บางกอกโมเดอร์นแกรนิต
สถาปัตยกรรม
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
จังหวัดฉะเชิงเทรา
พระอุโบสถหลังใหม่ที่สร้างขึ้นตามแบบรัตนโกสินทร์ประยุกต์ ณวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
การตกแต่งผนังภายนอกใช้หินอ่อนไวท์คาราร่า (White Carara) จากประเทศอิตาลี 
วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
สถาปัตยกรรม
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
จังหวัดฉะเชิงเทรา
พระอุโบสถหลังใหม่ที่สร้างขึ้นตามแบบรัตนโกสินทร์ประยุกต์ ณวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
การตกแต่งผนังภายนอกใช้หินอ่อนไวท์คาราร่า (White Carara) จากประเทศอิตาลี 
วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
สถาปัตยกรรม
พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน จังหวัดอุดรธานี
พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล
พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน จังหวัดอุดรธานี
สถาปัตยกรรม
พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน จังหวัดอุดรธานี
พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล
พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน จังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน จังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน จังหวัดอุดรธานี
สถาปัตยกรรม
วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม
พิพิธภัณฑ์ฉันทกรานุสรณ์ จังหวัดชลบุรี
พิพิธภัณฑ์ฉันทกรานุสรณ์ วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม
วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม พิพิธภัณฑ์ฉันทกรานุสรณ์ จังหวัดชลบุรี
สถาปัตยกรรม
วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม
พิพิธภัณฑ์ฉันทกรานุสรณ์ จังหวัดชลบุรี
พิพิธภัณฑ์ฉันทกรานุสรณ์ วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม
วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม พิพิธภัณฑ์ฉันทกรานุสรณ์ จังหวัดชลบุรี วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม พิพิธภัณฑ์ฉันทกรานุสรณ์ จังหวัดชลบุรี วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม พิพิธภัณฑ์ฉันทกรานุสรณ์ จังหวัดชลบุรี วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม พิพิธภัณฑ์ฉันทกรานุสรณ์ จังหวัดชลบุรี
ประติมากรรม
ประติมากรรมหลักศิลาจารึก
วัดป่าดานวิเวก จังหวัดบึงกาฬ
ประติมากรรมหลักศิลาจารึก วัดป่าดานวิเวก  จังหวัดบึงกาฬ
ประติมากรรม
ประติมากรรมหลักศิลาจารึก
วัดป่าดานวิเวก จังหวัดบึงกาฬ
ประติมากรรมหลักศิลาจารึก วัดป่าดานวิเวก  จังหวัดบึงกาฬ ประติมากรรมหลักศิลาจารึก วัดป่าดานวิเวก  จังหวัดบึงกาฬ ประติมากรรมหลักศิลาจารึก วัดป่าดานวิเวก  จังหวัดบึงกาฬ ประติมากรรมหลักศิลาจารึก วัดป่าดานวิเวก  จังหวัดบึงกาฬ
เฟอร์นิเจอร์ - ของตกแต่งบ้านทั่วไป
Cool Table โต๊ะทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ผลิตจากหินอ่อน และหินแกรนิตแท้ 100%
Cool Table โต๊ะทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผลิตจากหินอ่อน และหินแกรนิตแท้ 100%
เฟอร์นิเจอร์ - ของตกแต่งบ้านทั่วไป
Cool Table โต๊ะทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ผลิตจากหินอ่อน และหินแกรนิตแท้ 100%
Cool Table โต๊ะทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผลิตจากหินอ่อน และหินแกรนิตแท้ 100% Cool Table โต๊ะทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผลิตจากหินอ่อน และหินแกรนิตแท้ 100%

Materials
Hightlight

ช่องทางการติดต่อกับเรา
9/11 หมู่ 10 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

นโยบายความเป็นส่วนตัว
Copyright © 2022 All Rights Reserved.
BANGKOK MODERN GRANITE CO.,LTD.