บางกอกโมเดอร์นแกรนิต
ผู้นำด้านความเป็นเลิศด้านการแปรรูป และแกะสลักหิน ประติมากรรมหินอ่อน หินแกรนิต และหินธรรมชาติ โรงงานผู้ผลิตและจำหน่าย หินอ่อนและหินแกรนิตนำเข้าจากต่างประเทศแบบครบวงจร
ผลงาน
แห่งความภาคภูมิใจ
งานพระพุทธรูป
วัดนวมินทรราชูทิศ
รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
วัดนวมินทรราชูทิศ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
งานพระพุทธรูป
วัดนวมินทรราชูทิศ
รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
วัดนวมินทรราชูทิศ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา วัดนวมินทรราชูทิศ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา วัดนวมินทรราชูทิศ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา วัดนวมินทรราชูทิศ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
งานพระพุทธรูป
วัดป่ากลางโนนภู่
จังหวัดสกลนคร
วัดป่ากลางโนนภู่ จังหวัดสกลนคร
งานพระพุทธรูป
วัดป่ากลางโนนภู่
จังหวัดสกลนคร
วัดป่ากลางโนนภู่ จังหวัดสกลนคร วัดป่ากลางโนนภู่ จังหวัดสกลนคร
งานพระพุทธรูป
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
จังหวัดนนทบุรี
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัดนนทบุรี
งานพระพุทธรูป
วัดชลประทานรังสฤษดิ์
จังหวัดนนทบุรี
วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัดนนทบุรี วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัดนนทบุรี
งานพระพุทธรูป
หลวงพ่อใหญ่วัดไทรงาม
จังหวัดสุพรรณบุรี
หลวงพ่อใหญ่วัดไทรงาม จังหวัดสุพรรณบุรี
งานพระพุทธรูป
หลวงพ่อใหญ่วัดไทรงาม
จังหวัดสุพรรณบุรี
หลวงพ่อใหญ่วัดไทรงาม จังหวัดสุพรรณบุรี หลวงพ่อใหญ่วัดไทรงาม จังหวัดสุพรรณบุรี
รูปเหมือน
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
รูปเหมือน
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
รูปเหมือน
พระธรรมวิสุทธิมงคล
(หลวงตามหาบัว)
พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว)
รูปเหมือน
พระธรรมวิสุทธิมงคล
(หลวงตามหาบัว)
พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว) พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว) พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว) พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว)
รูปเหมือน
หลวงปู่ครูบาวงศ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน
หลวงปู่ครูบาวงศ์ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน
รูปเหมือน
หลวงปู่ครูบาวงศ์
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน
หลวงปู่ครูบาวงศ์ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน
รูปเหมือน
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
รูปเหมือน
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ
รูปเหมือน
แม่ชีทศพร
แม่ชีทศพร
รูปเหมือน
แม่ชีทศพร
แม่ชีทศพร แม่ชีทศพร แม่ชีทศพร
รูปเหมือน
ประติมากรรมรูป
เหมือนคน
ประติมากรรมรูปเหมือนคน
รูปเหมือน
ประติมากรรมรูป
เหมือนคน
ประติมากรรมรูปเหมือนคน ประติมากรรมรูปเหมือนคน ประติมากรรมรูปเหมือนคน ประติมากรรมรูปเหมือนคน
สถาปัตยกรรม
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • งานประติมากรรมตกแต่งภายนอกและภายใน
วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
สถาปัตยกรรม
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • งานประติมากรรมตกแต่งภายนอกและภายใน
วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
สถาปัตยกรรม
วัดป่าดานวิเวก
งานแกะสลักคำสอนสายวัดป่า จังหวัดบึงกาฬ
วัดป่าดานวิเวก - งานแกะสลักคำสอนสายวัดป่า จังหวัดบึงกาฬ
สถาปัตยกรรม
วัดป่าดานวิเวก
งานแกะสลักคำสอนสายวัดป่า จังหวัดบึงกาฬ
วัดป่าดานวิเวก - งานแกะสลักคำสอนสายวัดป่า จังหวัดบึงกาฬ วัดป่าดานวิเวก - งานแกะสลักคำสอนสายวัดป่า จังหวัดบึงกาฬ วัดป่าดานวิเวก - งานแกะสลักคำสอนสายวัดป่า จังหวัดบึงกาฬ วัดป่าดานวิเวก - งานแกะสลักคำสอนสายวัดป่า จังหวัดบึงกาฬ
สถาปัตยกรรม
วัดป่าดานวิเวก
พระธาตุมงคล 8 ทิศ จังหวัดบึงกาฬ
วัดป่าดานวิเวก - พระธาตุมงคล 8 ทิศ จังหวัดบึงกาฬ
สถาปัตยกรรม
วัดป่าดานวิเวก
พระธาตุมงคล 8 ทิศ จังหวัดบึงกาฬ
วัดป่าดานวิเวก - พระธาตุมงคล 8 ทิศ จังหวัดบึงกาฬ วัดป่าดานวิเวก - พระธาตุมงคล 8 ทิศ จังหวัดบึงกาฬ วัดป่าดานวิเวก - พระธาตุมงคล 8 ทิศ จังหวัดบึงกาฬ
สถาปัตยกรรม
วัดป่าดานวิเวก
พระธาตุพุทธรัตนมหามงคล จังหวัดบึงกาฬ
วัดป่าดานวิเวก - พระธาตุพุทธรัตนมหามงคล จังหวัดบึงกาฬ
สถาปัตยกรรม
วัดป่าดานวิเวก
พระธาตุพุทธรัตนมหามงคล จังหวัดบึงกาฬ
วัดป่าดานวิเวก - พระธาตุพุทธรัตนมหามงคล จังหวัดบึงกาฬ วัดป่าดานวิเวก - พระธาตุพุทธรัตนมหามงคล จังหวัดบึงกาฬ วัดป่าดานวิเวก - พระธาตุพุทธรัตนมหามงคล จังหวัดบึงกาฬ วัดป่าดานวิเวก - พระธาตุพุทธรัตนมหามงคล จังหวัดบึงกาฬ
สถาปัตยกรรม
วัดป่าดานวิเวก
พระสถูปศิลามหามงคล จังหวัดบึงกาฬ
วัดป่าดานวิเวก - พระสถูปศิลามหามงคล จังหวัดบึงกาฬ
สถาปัตยกรรม
วัดป่าดานวิเวก
พระสถูปศิลามหามงคล จังหวัดบึงกาฬ
วัดป่าดานวิเวก - พระสถูปศิลามหามงคล จังหวัดบึงกาฬ วัดป่าดานวิเวก - พระสถูปศิลามหามงคล จังหวัดบึงกาฬ วัดป่าดานวิเวก - พระสถูปศิลามหามงคล จังหวัดบึงกาฬ วัดป่าดานวิเวก - พระสถูปศิลามหามงคล จังหวัดบึงกาฬ
สถาปัตยกรรม
พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์
พระธรรมวิสุทธิมงคล
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน จังหวัดอุดรธานี
  • งานแท่นพระ
  • งานซุ้ม
  • งานเสา
พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) จังหวัดอุดรธานี
สถาปัตยกรรม
พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์
พระธรรมวิสุทธิมงคล
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน จังหวัดอุดรธานี
  • งานแท่นพระ
  • งานซุ้ม
  • งานเสา
พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) จังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) จังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) จังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) จังหวัดอุดรธานี
สถาปัตยกรรม
วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม
พิพิธภัณฑ์ฉันทกรานุสรณ์ จังหวัดชลบุรี
วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม (พิพิธภัณฑ์ฉันทกรานุสรณ์) จังหวัดชลบุรี
สถาปัตยกรรม
วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม
พิพิธภัณฑ์ฉันทกรานุสรณ์ จังหวัดชลบุรี
วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม (พิพิธภัณฑ์ฉันทกรานุสรณ์) จังหวัดชลบุรี วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม (พิพิธภัณฑ์ฉันทกรานุสรณ์) จังหวัดชลบุรี วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม (พิพิธภัณฑ์ฉันทกรานุสรณ์) จังหวัดชลบุรี วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม (พิพิธภัณฑ์ฉันทกรานุสรณ์) จังหวัดชลบุรี
ประติมากรรม
The wisdom of mind
สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินธโร)
The wisdom of mind - สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินธโร)
ประติมากรรม
The wisdom of mind
สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินธโร)
The wisdom of mind - สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินธโร) The wisdom of mind - สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินธโร) The wisdom of mind - สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินธโร)
ประติมากรรม
งานแกะสลักสิงโต ปักกิ่ง
งานแกะสลักสิงโต ปักกิ่ง
ประติมากรรม
งานแกะสลักสิงโต ปักกิ่ง
งานแกะสลักสิงโต ปักกิ่ง งานแกะสลักสิงโต ปักกิ่ง งานแกะสลักสิงโต ปักกิ่ง งานแกะสลักสิงโต ปักกิ่ง
ปี
แห่งความสำเร็จ
บางกอกโมเดอร์นแกรนิต
กว่า 30 ปี ที่บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2534 โดยบริษัท บางกอกโมเดอร์นแกรนิต จำกัด เป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายหินอ่อน และหิน แกรนิตที่นำเข้าจากต่างประเทศ เริ่มตั้งแต่ การคัดสรรวัตถุดิบจากแหล่งหิน ทั้งใน และต่างประเทศ
 
ไปจนถึงการควบคุม คุณภาพ เพื่อให้ได้ มาซึ่งงานที่ตอบสนองความต้องการของ ลูกค้า สามารถรองรับการผลิตงานหินได้ ทุกชนิด ตั้งแต่หินแผ่น หินตัดตามขนาด ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม รวมถึงงานกลึง เสาหินอ่อน และเสาหิน แกรนิต มีโรงงานผลิต 2 แห่ง
บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการให้บริการดูแลครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ หินอ่อนและ หินแกรนิต ตลอดจนติดตั้งชิ้นงาน เราเป็นผู้นำ ในการรับแปรรูปหินอ่อน หินแกรนิต แกะสลักหินอ่อน งานประติมากรรมหินอ่อน แกะสลักหินธรรมชาติ งานแกะสลักพระพุทธรูป งานแกะสลักรูปเหมือน งานขึ้นรูป งานปั้นรูปเหมือน และบริการแกะสลักชิ้นงานสามมิติ และงานแกะสลักหินต่างๆ โดยปฏิมากร ระดับมืออาชีพ ทั้งนี้ทางบริษัทยังให้บริการงานประเภทกลึงบัว งานติดตั้งหินแผ่น งาน Landscapes ตลอดจนงาน เฟอร์นิเจอร์หินอ่อน โดยทางเรามีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา

ปัจจุบันบริษัทได้เติบโตขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำด้านโรงงานผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และมีความเป็นเลิศในการแปรรูป และแกะสลักด้วยเครื่อง CNC (Computer Numerical Control) แบบ 5 แกน ที่ทันสมัยที่สุด เราเป็นโรงงาน แห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้เครื่อง CNC ในการแกะสลักชิ้นงาน

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและองค์กรชั้นนำระดับประเทศ

นอกจากนี้บริษัทยังทำงานเพื่อสังคมอื่น ๆ อีกอาทิ เช่น งานประติมากรรม The Wisdom Of Mind เนื่องในโอกาสที่หลวงพ่อวิริยังค์ เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เจริญอายุครบ 99 ปี ใน ปี พ.ศ. 2562 นี้
ช่องทางการติดต่อกับเรา
ติดตามเรา
Copyright © 2020 All Rights Reserved. BANGKOK MODERN GRANITE CO.,LTD.