คุณพ่อชูศักดิ์ คุณแม่ศรี ศรีเจริญล่ำซำ คุณศิริชัย ศรีเจริญล่ำซำ และครอบครัว ณ วัดถ้ำจุนโท อ.แม่สอด จ.ตาก บริจาคเครื่องฟอกไต มูลค่า 460,000 บาท

11 ก.พ. 2564

คุณพ่อชูศักดิ์ คุณแม่ศรี ศรีเจริญล่ำซำ, คุณศิริชัย ศรีเจริญล่ำซำ และครอบครัว ณ วัดถ้ำจุนโท อ.แม่สอด จ.ตาก
บริจาคเครื่องฟอกไต มูลค่า 460,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม:
https://www.tsm.go.th/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%
E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%A8%E0%
B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C-%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A8%E0%B8%A3/

ช่องทางการติดต่อกับเรา
9/11 หมู่ 10 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
Copyright © 2022 All Rights Reserved.
BANGKOK MODERN GRANITE CO.,LTD.