BMG บางกอกโมเดอร์นแกรนิต "ร่วมบริจาคชุด PPE 100 ชุด, เครื่อง Oximeter จำนวน 20 เครื่อง, Antigen Test จำนวน 20 ชุด ป้องกันไวรัสโควิด-19"

21 ส.ค. 2564
วันที่ 21 ส.ค.64 ที่ บจก.บางกอกโมเดอร์นแกรนิต ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ นายวิศิษฎ์ ลิมป์ธีระกุล อดีตรองอธิบดีกรมที่ดิน
ร่วมกับนายศิริชัย ศรีเจริญล่ำซำ ผู้บริหาร บจก.บางกอกโมเดอร์นแกรนิต และคณะ ร่วมบริจาคชุด PPE 100 ชุด,
เครื่อง Oximeter จำนวน 20 เครื่อง, Antigen Test จำนวน 20 ชุด, มอบให้แก่นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
(สภท.56ปี) เพื่อส่งมอบต่อให้แก่กลุ่ม "ทีมงานทำดีในความมืด" และ กลุ่ม "ทำดีเพื่อพ่อหลวง"

ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้เป็นจิตอาสาที่มีทั้งข้าราชการ และผู้สื่อข่าว/สื่อมวลชน มาร่วมช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส โควิด-19 ทั้งระดับสีเขียว
สีเหลือง และสีแดง แม้กระทั่งผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด-19 โดยการมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด มีผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้
ซึ่งมีประโยชน์กับทีมงานทั้ง 2 ทีมที่เสียสละส่วนตน เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิดระบาดเป็นอย่างมาก ซึ่งในยามวิกฤตนี้ต้องขอขอบคุณ
ผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ที่มีน้ำใจแบ่งปันความช่วยเหลือเผื่อแผ่เพื่อนมนุษย์
 
นายศิริชัย กล่าวว่า “ท่านรองวิศิษฎ์ และคณะ ได้ปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับปัญหาไวรัสโควิด-19 ระบาด ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
จนมียอดผู้ป่วยและเสียชีวิตวันละหลายคน ตนและคณะจึงได้ร่วมกันบริจาคเงินในกลุ่มเพื่อนได้มาเป็นจำนวนหนึ่ง และนำเงินดังกล่าว ไปจัดซื้อเครื่องทำออกซิเจน,
ชุดPPE, หมวกคลุมผม, ผ้าคลุมร้องเท้า, เครื่อง Oximeter, Antigen Test, ฯลฯ มอบให้กับประชาชนผู้เดือดร้อนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

โดยในวันนี้ได้มีโอกาสได้มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิดให้กับนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย และยังได้มอบเครื่องทำออกซิเจน 2 เครื่อง
มูลค่าประมาณ 40,000 บาท ให้กับชุมชนในตำบลที่ห่างไกลของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีผู้ป่วยโควิดร่วมร้อยคน โดยมีเจ้าหน้าที่เดินทางมารับด้วยตนเอง
ซึ่งตนและคณะ มีความยินดีที่จะช่วยเหลือสังคมและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงโควิดระบาดนี้ต่อไป”
ช่องทางการติดต่อกับเรา
9/11 หมู่ 10 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
Copyright © 2022 All Rights Reserved.
BANGKOK MODERN GRANITE CO.,LTD.